CYKLOTRANS - zelená linka

Při přestupu na cyklobus z Třeboně do Chlumu u Třeboně a Staňkova bude kolo přepraveno bezplatně po předložení jízdenky z navazujícího spoje zelené linky.

Do Rakouska z Nové Bystřice

https://p2w.vor.at/api/pdf/ttb?…

Do Rakouska ze Slavonic

https://p2w.vor.at/api/pdf/ttb?…

Na pomezí Čech, Moravy a Rakouska

Do Slavonic nás přiveze zelená linka. Z autobusového nádraží se vydáme po silnici směrem na Stálkov. Cestou mineme odbočku k muzeu pevnostního systému z 30. let minulého století, můžeme zde navštívit „řopík“ s původním vybavením.

Velká cesta Třeboňskem

Z Nové Bystřice (zelená linka) se vydáme po cyklotrase č. 32 směrem na Nový Vojířov. Na Peršláku se přiblížíme k nejsevernějšímu bodu Rakouska, který je přístupný po pěšině několik metrů od cesty.