Vítejte v jubilejní 15. sezóně

Modrá, červená, žlutá, zelená… Jsme barevnou duhou vašich cest za aktivním odpočinkem a poznáním na jihu Čech a Moravy. Autobusové linky s přepravou jízdních kol už čtrnáctou sezónu vyjíždějí od června do září na své víkendové trasy, o letních prázdninách rozšířené o spoje v pracovní dny. Ať už vyrazíte pěšky, a nebo na jízdním kole, přiblíží vás naše cyklobusy k cíli pohodlně a bez závislosti na automobilu.


REZERVACE NEDĚLÁME, NEJSOU POTŘEBA.


Pravidelné linky projektu ČEZ CYKLOTRANS

Vaše kola nezapomeňte vzít s sebou.

Jízdní kola se přepravují na vleku s kapacitou 25 kol. o jejich nakládku, zajištění proti pádu a poškození a o vykládku se postarají naši zaměstnanci. Za přepravu kola zaplatíte 30,– Kč a pokud se s námi ve stejný nebo následující den vrátíte zpět, poveze se vaše kolo zdarma. Pro bezpečnou přepravu vašeho jízdního kola je nutné před nakládkou odstranit všechny snadno odnímatelné věci (např. světla, pumpičky, tachometry, tašky na nosičích apod.). K přepravě cyklobusy jsou zpravidla přijímána jízdní kola, jejichž hodnota nepřesahuje částku 30.000,– Kč. Při zjištění poškození, zničení či při ztrátě jízdního kola během přepravy cyklobusem je cestující povinen tuto skutečnost ihned (nejpozději při výdeji jízdního kola) nahlásit pověřené osobě (řidiči, průvodci), který sepíše nutné údaje, jež jsou podkladem pro uplatnění případné náhrady škody. na později uplatněný požadavek nebude brán zřetel. Elektrokola nebo kola s jiným pomocným pohonem se nepřepravují, pokud nebude přídavný pohon demontován z kola. Jezdíme podle pravidelného jízdního řádu, ale prosíme vás o pochopení případného zpoždění spojů ve dnech, kdy je o přepravu kol vysoký zájem. Manipulace s vašimi bicykly vyžaduje svůj čas. Děkujeme vám.

Auto zůstane doma.

Systém autobusových linek poskytuje svobodnou volbu cestování všem skupinám cestujících. Můžete se z konečné stanice vrátit domů „po vlastní ose“ nebo relaxovat v nedotčené přírodě a k návratu využít večerních spojů. V každém případě se nemusíte vracet ke svým zaparkovaným automobilům.

Nejsme na to sami.

Dopravní systém ČEZ CYKLOTRANS neznamená jen vlastní síť autobusových linek, ale také provázanost s ostatními dopravci – od podobně koncipovaných linek na Šumavě, přes železnici až po návaznost na vodní dopravu na přehradách Lipno, orlík, Vranov. Významně se tak rozšiřují možnosti vašeho cestování. Partnery DS CYKLOTRANS jsou Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ, Jihočeský kraj a GW BUS.

Partnery DS CYKLOTRANS jsou Jaderná elektrárna Temelín, Jihočeský kraj a GW BUS.