Velká cesta Třeboňskem

Z Nové Bystřice (zelená linka) se vydáme po cyklotrase č. 32 směrem na Nový Vojířov. Na Peršláku se přiblížíme k nejsevernějšímu bodu Rakouska, který je přístupný po pěšině několik metrů od cesty.

Pokračujeme po trase č. 322 kolem Bublavé skály a Smírčího vrchu hlubokými lesy až do Staňkova. Stejnojmenný rybník drží české prvenství v množství zadržené vody a hloubky u hráze. Po trase č. 1010 opustíme Staňkov a lesními cestami, tzv. „signálkami“, projedeme v blízkosti státní hranice kolem rybníka Svobodný až na Novou Huť. Zde odbočíme vlevo na červenou turistickou značku, která nás dovede až na Františkov. Po klidné silnici projedeme Rapšachem do Halámek. Překonáme frekventovanou silnici k hraničnímu přechodu a poté, co přejedeme most přes Lužnici, odbočíme vpravo do Dvorů nad Lužnicí. U kostela pak zatočíme doleva, přejedeme železniční trať z Českých Velenic do Veselí nad Lužnicí a pojedeme malebnou krajinou přes Hranice až na Jakuli k železniční stanici Nové Hrady. Odtud můžeme odjet vlakem do Českých Budějovic nebo pokračovat přes Byňov do Nových Hradů, kde nastoupíme do autobusu novohradské linky.

Doporučení:

Středně náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola. Cestu lze variantně ukončit ve Dvorech n. Luž. (trať 226), Nových Hradech žel.st. (trať 199), nebo přímo v Nových Hradech (novohradská linka).

Zajímavá místa:

  • Nová Bystřice – městečko poblíž státní hranice s Rakouskem v nadmořské výšce 588 m. Renesanční zámek, který byl poprvé připomínán jako hrad v roce 1341. Ve městě začíná trať úzkokolejné železnice, vybudované koncem 19. století, která vede do Jindřichova Hradce a dále do Obrataně.
  • Staňkov – rozlohou sedmý největší rybník v ČR, založený v roce 1550. Zemní sypaná hráz 14 m vysoká a 160 m dlouhá, objem zadržené vody 6,6 mil. krychlových metrů. Severovýchodní břeh je součástí státní hranice s Rakouskem.
  • Nové Hrady – starobylé město na úpatí Novohradských hor, pocházející z roku 1279. Starý hrad z konce 13. století obklopený mohutným příkopem. Pozdně gotický kostel svatého Petra a Pavla s klášterem servitů. Na západní straně náměstí stojí původně renesanční radnice z poloviny 16. století, na protější straně náměstí je tzv. rezidence z let 1634–1644. Na východním okraji města vybudovali Buquoyové v letech 1801–1810 empírový zámek umístěný v rozsáhlém romantickém parku. Na hřbitově nedaleko zámku stojí pseudogotická hrobka z devadesátých let 19. století.