Od Žďákovského mostu k hradu Zvíkov

Ze zastávky „Orlík n.Vlt., náměstí“, kam nás doveze žlutá linka, vyjedeme kolem kostela spojovací komunikací k silnici I/19, po které sjedeme na Žďákovský most, největší obloukový ocelový most v ČR. Frekventovanou komunikaci opustíme hned za mostem, kde odbočíme vpravo a pojedeme po červené turistické značce.

Poté, co vystoupáme od hladiny orlické přehrady, připojí se zleva cyklotrasa č. 1155, po které budeme pokračovat dále. Projedeme přírodní památkou Bachmač do obce Jickovice (krásné výhledy do krajiny) a kolem tzv. Obrových hrobů (keltské hradiště) až na silnici II/121. Odbočíme vpravo, u obce Kučeř se připojíme k cyklotrase č. 31, po které dojedeme až na Zvíkovské Podhradí. Doporučujeme prohlídku hradu Zvíkova, vzdáleného asi 2 kilometry. Cestu zde můžeme zakončit a vyčkat příjezdu žluté linky nebo se vrátíme na Orlík lodí, která převáží i jízdní kola. Pokračovat lze i v cyklistickém sedle přes Kopaninu a Nevězice do cíle v Orlíku nad Vltavou.

Doporučení:

Středně náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola. Varianta s ukončením na Zvíkově je lehčí, lze ji kombinovat s vodní dopravou.

  • Orlík – zámek vystavěný na skalnatém ostrohu vysoko na skále nad hlubokým údolím Vltavy. Po vzniku Orlické přehrady však bylo údolí pod zámkem zatopeno a hladina vody dosahuje těsně pod zámecké zdi. Původně gotický hrad založený ve druhé polovině 13. století. V 16. století byl Orlík renesančně přestavován a dostal zámeckou podobu. Roku 1719 jej získali do vlastnictví Schwarzenbergové.
  • Žďákovský most – ve své době největší jednoobloukový ocelový most nad hladinou Orlické přehradní nádrže. Jeho stavba byla zahájena v roce 1957 a trvala 8 let. Délka mostu je 540 m, hlavní oblouk o rozpětí 330 m podpírá konstrukci, po níž vede ve výšce 50 m nad hladinou jezera a 100 m nad bývalým dnem řeky silnice z Tábora do Plzně.
  • Zvíkov – jeden z nejvýznamnějším českých gotických hradů. Tyčí se obklopen ze tří stran vodou na kdysi vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem řek Vltavy a Otavy ve výšce 400 m nad mořem. První zmínky o samotném hradu Zvíkov se datují kolem roku 1234. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel Zvíkov na konci 19. století a další ještě v sedmdesátých letech 20. století.