Na kole Vltavotýnskem

Trasa tohoto výletu povede údolím Vltavy na sever od Českých Budějovic, krajem vorařů. Cílem trasy bude město s hlubokou historií – Týn nad Vltavou. Poměrně rovinatá trasa je vedena převážně po značených cyklotrasách a je vhodná pro středně zdatné cyklisty na trekkingových kolech.

Z Českých Budějovic se vydáme po levém břehu Vltavy Vltavskou cyklistickou cestou (CT12) směrem na sever do Hluboké nad Vltavou. Po prohlídce města a zámku se vydáme dál po CT12 až k mostu přes Vltavu, před kterým CT12 opustíme tak, že pokračujeme po levobřežní Vltavské cyklistické cestě, zatímco CT12 přechází po mostě na pravý břeh Vltavy. Po nově vybudované levobřežní cyklostezce pokračujeme na sever, po hrázi nad hladinou Hněvkovické nádrže projedeme pod mystickým vrchem Baba až ke Karlovu hrádku. Po krátké přestávce dojedeme po cyklostezce do osady Purkarec, kde navštívíme zdejší Muzeum vorařství. Dál pokračujeme po CT1079 (sil. III. ř.) na Jeznici a Litoradlice. Odtud sjedeme po panelové cestě na hráz Hněvkovické nádrže, po které přejedeme na pravý břeh Vltavy a stále po CT1079 až do Týna n. Vltavou. Toto město si jistě zaslouží přestávku na prohlídku, odpočinek a občerstvení. Z Týna n. Vltavou vyjedeme na jih po CT1078 po historickém železném mostě, pak do kopce na Bohunice a odtud stále po CT1078 přímo směr chladící věže Jaderné elektrárny Temelín, ke které však přijedeme již po CT1095. Zde navštívíme informační centrum Jaderné elektrárny Temelín, které je umístěno v zámečku Vysoký Hrádek. Po prohlídce informačního centra si dopřejeme odpočinek a od Vysokého Hrádku nás zpět do Českých Budějovic doveze žlutá linka dopravního systému Cyklotrans.

Zajímavá místa:

  • Bavorovice – Nádherná obec, jejíž středová část byla pro architektonické cennosti v roce 1990 vyhlášena památkovou zónou. V místě se nacházejí selské lidové usedlosti blatského typu, dále kovárna se zvonicí a výklenková kaplička sv. Jana z Nepomuku, která pochází z 18. století.
  • Hluboká nad Vltavou – Zámek Hluboká, Lovecký zámek Ohrada a ZOO, Alšova jihočeská galerie, Sportovní areál – golfové hřiště, tenisové haly, městské koupaliště, Jezdecké centrum statek Vondrov, vyhlídkové plavby po Vltavě.
  • Karlův hrádek – Hrad nechal vystavět král Karel IV. ve třetí čtvrtině 14. století, měl se stát střediskem panství, odloučeného od královského hradu Hluboké. K realizaci záměru nedošlo, dnes romantická zřícenina volně přístupná.
  • Purkarec – Muzeum voroplavby – stálá expozice plavectví a vorařství na Vltavě.
  • Hněvkovická přehrada – Jako víceúčelové vodní dílo byla postavena v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Temelín. Nádrž slouží k zajištění dostatečných zásob technologické vody pro nedalekou elektrárnu Temelín, ale je využívána i jako hydroelektrárna.
  • Týn nad Vltavou – Kostel sv. Jakuba, Zámek, Kašna, Otáčivé hlediště, Rozhledna na Semenci, Městské muzeum, Podzemní chodby, Železný most – národní technická památka, vyhlídkové plavby po městě, po Vltavě i Lužnici.