Dobývání Vítkova Kamene

V Horní Plané (červená a vltavská linka) přejedeme převozem do Bližší Lhoty. Pokračujeme po trase č. 1020 do Přední Zvonkové, kde odbočíme vlevo na trasu č. 1033. Po levé straně sledujeme břeh Lipenského jezera, který se střídavě přimkne k naší cestě v Račínské a Kyselovské zátoce. Po překonání mostu přes Rakovskou zátoku dojedeme na rozcestí U mostu, kde se vydáme do stoupání Vltavické cesty.

Stále se držíme trasy č. 1033, po které dojedeme až na Svatý Tomáš. Za návštěvu určitě stojí blízký Vítkův Kámen s nádhernými rozhledy na Lipensko z nedávno zpřístupněné věže. Ze Svatého Tomáše sjedeme na Pasečnou a odtud pokračujeme po klidné příhraniční silnici až do Spáleniště. Zde se vydáme po silnici vpravo směrem na hraniční přechod Přední Výtoň – Guglwald, avšak při první možnosti ji opustíme vlevo a vydáme se do stoupání na Kapličky. Po zdolání významného výškového rozdílu si můžeme odpočinout na místě bývalé obce Kapličky, ze které dnes najdeme jen několik roztroušených zbytků kostela. Před sebou máme příjemný sjezd do Vyššího Brodu přes Mnichovice, kam nás dovede opět trasa č. 1033.

Doporučení:

Náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola, vedená po klidných silnicích a nemotoristických komunikacích.

Zajímavá místa:

  • Horní Planá – založena před rokem 1332 u brodu přes řeku Vltavu. V Horní Plané se narodil básník a spisovatel Adalbert Stifter. Po napuštění Lipenské přehradní nádrže se město stalo známým turistickým centrem. Převoz na pravý břeh jezera na hraniční přechod Zvonková / Schöneben.
  • Schwarzenberský plavební kanál – mimořádná technická památka jižních Čech. Spojuje povodí řek Vltavy a Dunaje a překračuje tak hlavní evropské rozvodí. Stavba byla zahájena roku 1789 a s přestávkami trvala až do roku 1822. Po dostavění sloužil kanál k zásobování Vídně palivovým a stavebním dřevem. Celková délka kanálu dosahuje 44 km. Svému účelu dnes již kanál neslouží, zůstal však zachován jako významné dílo vodní techniky.
  • Svatý Tomáš – součást obce Přední Výtoň. Dnes zde žije 20 obyvatel, v roce 1929 měl Svatý Tomáš 161 obyvatel. Obnovený kostel, z vyhořelého loveckého zámečku se stal luxusní hotel.
  • Vítkův Kámen – zřícenina gotického hradu na stejnojmenném kopci (1053 m n.m.). Je nejvýše položeným hradem v Čechách. Založen v polovině 13. století rodem Vítkovců jako pohraniční pevnost. V polovině 18. století byl již opuštěn. Po druhé světové válce sloužil pohraniční stráži. Přístupná je vyhlídková plošina s nádherným rozhledem na Lipno a za dobrého počasí i na Alpy.
  • Vyšší Brod – nejjižněji položené sídlo České republiky. Vznikl počátkem 13. století na soumarské cestě spojující Dunaj s Vltavou. Nejvýznamnější památkou je cisterciácký klášter s gotickým chrámem a rozsáhlou knihovnou.