CYKLOTRANS - Vltavská linka

Spoje linek „Vltavská“ a „Novohradská“ odjíždějí z Autobusového nádraží České Budějovice ze dvou stanovišť.

  • pokud cestujete s jízdním kolem, nastupujte na stanovišti č. 33 v Žižkově ulici.
  • pokud cestujete bez jízdního kola, nastupujte na ploše autobusového nádraží v Mercury Centru.

Časy odjezdů z obou stanovišť najdete v jízdních řádech tohoto katalogu.

Děkujeme za pochopení.

Ceník jízdného

Dobývání Vítkova Kamene

V Horní Plané (červená a vltavská linka) přejedeme převozem do Bližší Lhoty. Pokračujeme po trase č. 1020 do Přední Zvonkové, kde odbočíme vlevo na trasu č. 1033. Po levé straně sledujeme břeh Lipenského jezera, který se střídavě přimkne k naší cestě v Račínské a Kyselovské zátoce. Po překonání mostu přes Rakovskou zátoku dojedeme na rozcestí U mostu, kde se vydáme do stoupání Vltavické cesty.

Kolem Schwarzenberského plavebního kanálu

Z Nové Pece (červená linka) se vydáme po trase č. 1027 směrem na Jelení Vrchy, kde se připojíme ke Schwarzenber­skému plavebnímu kanálu. Ještě než vyjedeme na příjemnou cestu, doporučujeme zastávku u dolního portálu tunelu, který najdete nad parkovištěm směrem na Hučinu. Podél kanálu pojedeme po trase č. 1023 na Klápu.