Autobusové linky v NP Šumava

Systém Zelených autobusů Národního parku Šumava je významným partnerským dopravním systémem navazujícím na Šumavě na DS Cyklotrans západním směrem. Na následujících stránkách vám předkládáme jízdní řády vybraných linek, které na naše linky přímo navazují. Úplné informace o jízdních řádech Zelených autobusů a řadu dalších zajímavostí naleznete na: www.npsumava.cz

Dobývání Vítkova Kamene

V Horní Plané (červená a vltavská linka) přejedeme převozem do Bližší Lhoty. Pokračujeme po trase č. 1020 do Přední Zvonkové, kde odbočíme vlevo na trasu č. 1033. Po levé straně sledujeme břeh Lipenského jezera, který se střídavě přimkne k naší cestě v Račínské a Kyselovské zátoce. Po překonání mostu přes Rakovskou zátoku dojedeme na rozcestí U mostu, kde se vydáme do stoupání Vltavické cesty.

Kolem Schwarzenberského plavebního kanálu

Z Nové Pece (červená linka) se vydáme po trase č. 1027 směrem na Jelení Vrchy, kde se připojíme ke Schwarzenber­skému plavebnímu kanálu. Ještě než vyjedeme na příjemnou cestu, doporučujeme zastávku u dolního portálu tunelu, který najdete nad parkovištěm směrem na Hučinu. Podél kanálu pojedeme po trase č. 1023 na Klápu.